امروز چهارشنبه 29 آبان 1398
karofanavari.cloob24.com
0

مطالب کمک آموزش جهت تدریس پودمان برق درس کار و فناوری

کار و فناوری نهم

مداربندی در نقشه پلان روشنايی

واسطه های مداربندی: پس از مشخص کردن محل وسايل الکتريکی (مانند کليدها و پريزها و.)بايد اين وسايل و مصرف کننده ها را به منبع تغذيه متصل کرد. برای اين منظور با اتصال تک تک وسايل و مصرف کننده ها به يک ديگر و در نهايت به منبع تغذيه اين امر صورت می گيرد. برای اتصال و مداربندی بايد به تعداد مصرف کننده هايی که در يک مدار قرار می گيرند دقت نمود تا از حد مجازی که مقررات معين نموده است، تجاوز نکند.به اتصال تعدادی از وسايل و مصرف کننده ها به منبع تغذيه به طوری که از حد مجاز تجاوز نکند، مدار بندی می گويند.

الف)مداربندی اتاق ها:

لامپ ها و کليدهای مربوط به اتاق های مجاور هم را به يک ديگر متصل کرده و آنها را به يکی از فيوزهای تابلوی توزيع برق داخل واحد متصل می کنيم.

ب)مداربندی پذيرايی و آشپزخانه:

چون دو فضای پذيرايی و آشپزخانه در کنار هم قرار گرفته اند مدارهای روشنايی آنها را به يکديگر متصل کرده و يک خط برق به آنها اختصاص می دهيم.

پ)مداربندی سرويس های بهداشتی:

کليد و چراغ های سرويس بهداشتی به طريقی که در شکل زیر نشان داده شده است به يک ديگر متصل می شوند. همان طوری که از شکل مشخص است در فضای راهرو بين سرويس های بهداشتی از مدار تبديل استفاده شده تا در هنگام ورود به راهرو لامپ ها روشن شوند و هنگام خروج از آن و ورود به اتاق خواب بتوان آنها را خاموش کرد.

ت)مداربندی راه پله:

مدار روشنايی راه پله ساختمان چند طبقه را در پلان هر طبقه ترسيم می نمايند. شستی ها به همراه چراغ ها در هر طبقه به کمک پيکان هايی به سمت بالا و پايين ترسيم می شوند و مفهوم آن اين است که چراغ های هر طبقه به هم متصل شده اند. پيکان بر روی شستی ها هم همين مفهوم را دارد. لامپ های راه پله ها توسط شستی در هر طبقه روشن می شوند و پس از مدتی که روی تايمر تنظيم شده است، خاموش می شوند. امروزه از حس گرهای حضور شخص راه پله ها و پيلوت و محل هايی که تردد عمومی وجود دارد برای روشن کردن چراغ ها استفاده می شود. اين وسيله تأثير بسزايی در صرفه جويی انرژی الکتريکی دارد.

ث)مداربندی پيلوت (انباری پارکينگ ورودی):

بهتر است در پيلوت از رله زمانی برای روشن و خاموش کردن چراغ ها استفاده کرد برای اين کار شستی ها را در قسمت های مختلف پيلوت قرار می دهند. در شکل زیر مداربندی پيلوت نيز نشان داده شده است. انباری ها نيز معمولاً به تعداد واحدهای آپارتمان در پيلوت قرار دارند که برای روشنايی هرکدام از انباری ها از کليد يک پل به همراه چراغ استفاده می شود. در اين نقشه محل تابلو کنتور (MTB)تابلوی عمومی،(MDP)و جعبه تقسيم تلفن (GP)نيز نشان داده شده است.

ج)مداربندی حیاط:

در محوطهٔ حیاط نیز مدار تبدیل لازم است. یکی از کلیدهای تبدیل در محل ورودی به حیاط و دیگری در محل ورودی به ساختمان نصب می شود تا امکان کنترل چرا غهای حیاط از دو طرف (زمان خروج ازمنزل و زمان ورود به ساختمان)وجود داشته باشد.شکل زیر محل قرارگیری کلیدها و چراغها را نشان می دهد.

در مداربندی فضاها در یک واحد آپارتمان باید نکات زیر را مورد توجه قرارداد:

انتخاب سرخط مدار: ابتدای هر مدار بندی که به تابلو تقسیم وصل شود را سرخط می گویند بدیهی است سرخط مدار را سمتی در نظر می گیریم که به تابلوی تقسیم نزدیک تر است.

آدرس دهی سرخط: به دلیل شلوغ شدن و عبور مسیر مدارها از روی یک دیگر، سر خط مداربندی را تا تابلو رسم نمی کنند و به جای آن یک پیکان در ابتدای هر مداربندی (سرخط)رسم می شود و آدرس محل اتصال این سرخط به تابلوی تقسیم کنار پیکان نوشته می شود. از طرفی دیگر باید در تابلوی تقسیم نیز، زیر هر فیوز مینیاتوری خطی رسم کرد و آدرس اتصال این خط را با مدار مربوطه مشخص نمود. بدیهی است که این دو آدرس باید با هم مطابقت داشته باشند. در شکل زیر تصویر تکمیل شده مداربندی بین فضاهای یک پلان که تا اینجا به صورت تفکیک شده بررسی شد به صورت یک جا مشاهده می کنید که در آن سر خط روشنایی و آدرس دهی نشان داده شده است. در این نقشه سه
مدار مستقل روشنایی با سه پیکان در نظر گرفته شده است.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه